Účtovný výkaz

G - plus, s.r.o. (IČO: 36537403) vykonala dňa 21.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2009-01 do 2010-01.

POD201_2020159669_IR_2009_621_2010_546139.TIF