Účtovný výkaz

G - plus, s.r.o. (IČO: 36537403) vykonala dňa 19.10.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2012-01 do 2013-01.

POD101_2020159669_IR_2012_2026365772013.TIF